Huisregels vuilhok

Van:

Bestuur winkelcentrum Kwadrant.                           28-1-2013
Aan: Ondernemer.

Huisregels vuil-hok.

 

Geachte ondernemer,

In het afgelopen jaar 2012 is er nogal wat veranderd met betrekking tot het vuil. Hoe wij het kunnen storten en waar wij het kunnen storten.

Voor het plastic afval adviseren wij om dit in de daarvoor bestemde zakken te doen die u kunt halen bij de balie van de EMTÉ . Volle zakken kunt u storten in de nieuwe aangelegde  ondergrondse bakken op de hoek tegenover de Cafetaria.
Vele van u doen dit al en het volume wat normaal in de containers in het vuilhok  kwam is daardoor al flink afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat er een container is komen te vervallen zodat er nu nog maar 3 containers in het vuil-hok staan.

De vierkante open bakken die er nu zijn bijgekomen zijn zogenaamde lekbakken van de EMTÉ . Het is alleen de EMTÉ toegestaan om hier hun zuivel en groente producten in te storten. De EMTÉ heeft hiernaast ook nog de beschikking over 1 afvalcontainer.

Er blijven dus 2 containers over waarin de andere winkeliers hun afval kunnen storten.
De containers zullen in het vervolg 3 x per week geleegd worden.

Met het veranderen van deze situatie treed er het volgende in werking ten aanzien van in welke container er door wie gestort mag worden.

De positie van de lekbakken zal voortaan bepalen welke zijde van de vuilstort ruimte door EMTÉ te gebruiken is. Namelijk de zijde waar de lekbakken staan met daarachter 1 container.

De zijde waar dus 2 dezelfde containers achter elkaar staan kan gebruikt worden door de overige winkeliers.
Met klem verzoeken wij u om dit op te slaan en vooral goed kenbaar te maken bij uw personeel of medewerkers zodat uw afval in de juiste containers komt .

U heeft allen bewezen dat als iedereen zich houdt aan de regels en afspraken, het vuil-storthok schoon en netjes blijft. Onze complimenten hiervoor!

Met vriendelijke groet,
Bestuur winkelcentrum Kwadrant.

huisregels vuilhok 2013